NPRO - Norgani RevPAR for mai

Norganis svenske hoteller viste en fortsatt positiv utvikling i mai. Hittil i år er nå RevPAR-endringen for de svenske hotellene positiv. I Norge og Finland er utviklingen noe svakere, blant annet som følge av redusert reiseaktivitet etter vulkanutbruddet på Island.

RevPAR (Revenue Per Available Room) rapportert fra hotelloperatørene viste følgende utvikling for Norganis hoteller i juni (endring fra samme periode i 2009):

 

RevPAR, endring fra 2009 til 2010
 

 

Mai
Denne periode
Hittil i år (per mai)
Forrige periode
Hittil i år (per april)
 

Andel av Norganis omsetning 2009
Norge -3,2% -6,9% -7,9% 23%
Sverige +2,1% +0,1% -0,6% 45%
Finland -11,4% -3,0% -0,4% 27%

 

Norganis leieinntekter er basert på at Norgani mottar en prosentandel av hotelloperatørenes inntekter (losji og andre inntekter). Positiv utvikling i hotellenes inntekter vil derfor være positivt for Norganis leieinntekter. I Danmark har Norgani 3 hoteller som bare genererer minimumsleie eller betaler fastleie.

Administrerende direktør Anders Vatne i Norgani sier i en kommentar til tallene:

- Sverige utgjør omkring 45% av Norganis leieinntekter, og det er positivt at markedet hittil i år er i pluss.
- I lys av at begynnelsen av mai var preget av redusert reiseaktivitet som følge av det islandske vulkanutbruddet, er det ikke uventet at utviklingen totalt sett er noe svakere enn april, som var en veldig sterk måned.
- Utviklingen er fortsatt volatil, og vi forventer fortsatt at enkeltmåneder kan vise store utslag sammenlignet med samme periode i fjor.

Norgani planlegger å offentliggjøre RevPAR-tall for juni primo august. Generelle markedsdata for mai er allerede offentliggjort eller vil offentliggjøres i juli av respektive lands statistikkmyndigheter.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Anders Vatne, administrerende direktør Norgani, Telefon 92 69 77 00

Svein Hov Skjelle, finans- og investeringsdirektør Norwegian Property, Telefon 93 05 55 66

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner