NPRO – Ny Direktør Utvikling

Report this content

Bjørn Holm (52) er ansatt som Direktør Utvikling i Norwegian Property ASA.

Bjørn Holm har lang erfaring, med gode resultater fra entreprenør- og eiendomsbransjen, blant annet fra NCC Norge AS og Hæhre Bygg AS. Han kommer fra stilling som Direktør prosjekt og utvikling i Entra Eiendom AS, hvor han har vært ansatt siden 2004. Holm tiltrer 1. oktober.

“Norwegian Property har flere store prosjekter, med god utleiegrad under utførelse. Med Bjørn Holm får vi forsterket fokus på god og lønnsom prosjektutvikling og prosjektgjennomføring.  Han har lang og relevant erfaring fra prosjektutvikling, ledelse av prosjektorganisasjoner og prosjektgjennomføring. Jeg er meget tilfreds med å få Bjørn Holm med i ledelsen og videreutviklingen av NPRO,» sier administrerende direktør Olav Line.

Han overtar etter Fredrik Baumann som slutter i selskapet.

For ytterligere informasjon kontakt:

Olav Line, administrerende direktør, telefon 482 54 149

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 42 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,5 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner