NPRO – Ny leieavtale i Badehusgaten 37 i Stavanger

Norwegian Property har inngått avtale med Telenor Eiendom Holding AS om utleie av 2.552 kvadratmeter kontor i eiendommen Badehusgaten 37 i Stavanger. Avtalen løper i 5,5 år, og forventet innflytting er i slutten av 1. kvartal 2015. Telenor er i dag lokalisert i Forusbeen 35 i Stavanger, og leie i Badehusgaten 37 løper fra det tidspunktet Telenors eksisterende leiekontrakt med Norwegian Property i Forusbeen 35 utløper i begynnelsen av 4. kvartal 2015. Det er nå inngått leieavtaler med to leietakere i Badehusgaten med et samlet kontorareal på 4.320 kvadratmeter, med tillegg for parkering og lager.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Olav Line, Norwegian Property, administrerende direktør tel.
+47 48 25 41 49

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 39 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,7 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner