NPRO – Ny leieavtale i Monier - Verkstedveien 1 på Skøyen

Norwegian Property har inngått avtale med Helsedirektoratet om utleie av 7 559 kvadratmeter kontor i eiendommen Verkstedveien 1 på Skøyen. Avtalen løper i 5,2 år, og forventet innflytting er november 2015. Lokalen skal benyttes av e-helse, som er en divisjon i Helsedirektoratet. Virksomheten er i dag lokalisert i Pilestredet og Universitetsgata i Oslo Sentrum.

Monier - Verkstedveien 1 har en av de beste lokaliseringene på Skøyen, nær trafikknutepunkt. Bygget er et nybygg med energieffektive løsninger (passiv hus). Samlet areal er 31 700 kvadratmeter, og med den nye leietakeren er utleiegraden omkring 70 prosent. Norwegian Property har tidligere inngått leiekontrakter med blant annet Statens Pensjonskasse, Sektor Gruppen, PA Consulting og Exponova.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Tore Heldrup Rasmussen, Kommersiell Direktør tel. +47 907 74 777

Svein Hov Skjelle, Konstituert Administrerende Direktør, tel. +47 930 55 566

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 39 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 16,2 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner