NPRO – Ny leieavtale i Stranden 5, Aker Brygge

Norwegian Property har inngått avtale med Kluge Advokatfirma DA om utleie av 3 600 kvadratmeter i Stranden 5 på Aker Brygge. Avtalen løper over 12 år og forventet innflytting er første kvartal 2015 når rehabiliteringen av eiendommen er ferdigstilt. Leienivået er markedsmessig og reflekterer områdets attraktivitet og standarden på kontorarealene etter en omfattende rehabilitering.

Eiendommen Stranden 5 (tidligere Kaibygg I) ble opprinnelig bygget i 1986, og var tidligere hovedkontor for DnB. Norwegian Property gjennomfører nå en fullstendig rehabilitering av eiendommen. Bygget vil etter ombyggingen fremstå med moderne funksjonalitet, arealeffektivitet og fremtidsrettede miljøløsninger. Samlet areal i eiendommen utgjør i overkant av 30 000 kvadratmeter. Stranden 5 er et av de mest sentrale byggene på Aker Brygge. Det henvender seg ut mot sjøen på den ene siden, og på motsatt side mot Aker Brygges sentrale byrom med Bryggetorget og Holmens gate.
 
"Vi er svært fornøyd med inngåelsen av den nye leiekontrakten. Kontrakten med Kluge Advokatfirma og tidligere inngått leiekontrakt med Danske Bank medfører at vi nå har leid ut nærmere halvparten av kontorarealene i Stranden 5, omkring ett og et halvt år før ferdigstillelse." sier administrerende direktør Olav Line i Norwegian Property.

“Kluge har vokst kraftig de seneste årene og klientene gir oss stadig mer komplekse oppgaver. Derfor er det avgjørende med lokaler som muliggjør samhandling, kompetansedeling og effektivitet. De nye lokalene i Stranden 5 vil også gjøre Kluge ennå mer attraktiv som arbeidsgiver, samtidig som vi er sikret fleksibilitet i vår videre vekststrategi,” sier Bosse Langaas, leder for strategi, forretningsutvikling og drift i Kluge Advokatfirma DA.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Olav Line, administrerende direktør tel. +47 48 25 41 49
Aili Klami, direktør marked og utleie, tel. +47 95 26 45 55
Bosse Langaas, leder for strategi, forretningsutvikling og drift i Kluge Advokatfirma DA, tel. +47 90 55 15 00
 

Kluge er et av Norges ledende og mest fremgangsrike advokatfirmaer med kontorer i Stavanger, Oslo og Bergen. Med en historikk tilbake fra 1923, tilbyr Kluge i dag bred forretningsjuridisk rådgivning, med spesiell ekspertise innen transaksjon, energi, bygg og entreprise, eiendom og prosedyre. Kluge råd gir ledende internasjonale så vel som norske selskaper, samt offentlige myndigheter. Gjennom mer enn 100 advokater, innehar Kluge en sterk posisjon i Chambers Europe samt Legal500. www.kluge.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 42 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,5 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner