NPRO – NY LEIEAVTALE I STRANDEN 5, AKER BRYGGE

Norwegian Property har inngått avtale med Grieg Gruppen om utleie av omkring 1 700 kvadratmeter i Stranden 5 (tidligere Kaibygg I) på Aker Brygge. Avtalen løper over 12 år og forventet innflytting er ved årsskiftet 2014/2015 når rehabiliteringen av eiendommen er ferdigstilt. Leienivået er markedsmessig og reflekterer områdets attraktivitet og standarden på kontorarealene etter en omfattende rehabilitering.

Grieg Gruppen er et privateid konsern med hovedbase i Bergen, med opprinnelse i lange og stolte maritime tradisjoner. Gruppen opererer globalt innenfor en rekke virksomhetsområder og har på global basis mer enn 1 900 ansatte, fordelt over hele Norge, Europa, USA, Canada, Sør-Amerika og Asia. Gruppens Oslo aktiviteter omfatter rederivirksomhet, skipsmegling, offshore engineering-tjenester, investeringsrådgivning, private equity investeringer, kapitalforvaltning og grønn resirkulering av skip.

Rehabiliteringen av Stranden 5 er en del av en større oppgradering av Aker Brygge. I de pågående prosjektene Stranden 1, 3 og 5 utgjør samlet kontorareal omkring 58 000 kvadratmeter. Med kontrakten med Grieg Gruppen er det inngått langsiktige kontorleiekontrakter for totalt rett i underkant av 46 500 kvadratmeter. Det gjenstår nå kun 11 500 kvadratmeter kontorarealer for utleie i de nyrehabiliterte eiendommene. Prosjektene Stranden 1 og 5 ferdigstilles rundt årsskiftet 2014/2015.

"Vi er svært fornøyd med inngåelsen av den nye leiekontrakten. Den nye kontrakten med Grieg Gruppen og tidligere inngåtte kontrakter medfører at det nå bare gjenstår i overkant av 3 000 kvadratmeter kontorarealer som ikke er utleid i Stranden 5. Samlet utleiegrad for hele eiendommen inkludert øvrige arealer utgjør 77 prosent ett år før ferdigstillelse," sier administrerende direktør Olav Line i Norwegian Property.

«Våre forretningsområder er i vekst som følge av bedrede markedsposisjoner og strategisk satsning gjennom investering i langsiktige bærekraftige virksomheter. Å finne fremtidsrettede og representative lokaler med god funksjonalitet og miljøriktig valg av løsninger som inspirerer til å styrke synergiene på tvers av de ulike selskapene i Grieg Gruppen har vært viktige kriterier» sier Elisabeth Grieg, styreleder i Grieg Gruppens rederivirksomhet Grieg Star.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Olav Line, Norwegian Property, administrerende direktør tel. +47 48 25 41 49

Aili Klami, Norwegian Property, direktør marked og utleie, tel. +47 95 26 45 55

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 42 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,5 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans. Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO. www.npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 42 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,5 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner