NPRO – OBLIGASJONSLÅNEAVTALER

Geveran Trading Co. Ltd. («Geveran») har med virkning fra 07.09.2016 overtatt over 50% av aksjene i Norwegian Property ASA. Selskapets obligasjonslån med ISIN NO 0010686926, ISIN NO 0010695034, ISIN NO 0010695026, ISIN NO 0010720600 og ISIN NO 0010768195 inneholder klausuler om change of control. I henhold til respektive avtaler vil hver enkelt obligasjonseier bli informert.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Norwegian Property ASA
Svein Hov Skjelle, Administrerende direktør
Telefon: +47 930 55 566
Email: shs@npro.no 

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner