NPRO - RENDYRKING, INDUSTRIALISERING OG REDUSERT FINANSIELL RISIKO

Norwegian Property ASA oppnådde et resultat før skatt og verdiendringer på NOK 125,5 millioner i første  kvartal 2010, sammenlignet med NOK 133,1 millioner i tilsvarende periode året før. Brutto leieinntekter beløp seg til NOK 428,3 millioner, som justert for salg av eiendommer tilsvarer en nedgang på 2,6% fra første kvartal 2009. Driftsresultat før verdiendringer ble NOK 359,8 millioner, sammenlignet med NOK 376,9 millioner i samme periode året før. Samlede verdiendringer for eiendomsporteføljen var 0,2 prosent i kvartalet, tilsvarende NOK 47,2 millioner. Både hotell- og forretningseiendomsporteføljen hadde positive verdiendring i kvartalet. Resultat før skatt beløp seg til NOK 54,4 millioner i første kvartal 2010, sammenlignet med NOK -933,9  millioner i tilsvarende periode i 2009.

Konsernsjef Olav Line sier i en kommentar:

 

"Norwegian  Property leverer positive resultater før skatt for 1. kvartal. Operativt resultat gjenspeiler stabil og god drift. Samtidig som både hotell- og kontorporteføljen hadde positiv verdiutvikling.

 

Markedsutviklingen i 1. kvartal bekrefter at kontormarkedet er i bedring. Vi begynner også å se tegn til at hotellmarkedet er i ferd med å snu, selv om vulkanen på Island kan ha noen midlertidige negative effekter.

 

Arbeidet med deling av selskapet i et hotell- og et kontorselskap pågår for fullt. Samtidig jobber vi systematisk med å tranformere både hotell- og kontorvirksomhetene til fullintegrerte eiendomsselskaper med egen kompetanse på både utvikling og eiendomsdrift.

 

Konsernets gjeldsgrad ble redusert betydelig i kvartalet, både som følge av den gjennomførte emisjonen, positive verdiendringer og ordinær nedbetaling av gjeld. Loan to Value (lån i forhold til eiendomsverdier) ble redusert med 4,2 %-poeng fra 77,7% til 73,5% (proforma)." 

 

 

Kontakt ir & presse

 

Administrerende direktør Olav Line

Telefon:              +47 48 25 41 49

E-post:                  olav.line@norwegianproperty.no

 

 

Finans- og investeringsdirektør Svein Hov Skjelle

Telefon:               +47 93 05 55 66

E-post:                  svein.hov.skjelle@norwegianproperty.no

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker