NPRO - Salg av eiendommer på Skøyen

Report this content

Norwegian Property har inngått avtale om salg av tre eiendommer på Skøyen til Entra ASA. Brutto eiendomsverdi for eiendommene er avtalt til NOK 2 529 millioner, som er NOK 142 millioner (5,9%) høyere enn eiendommene var verdivurdert til ved utgangen av 1. kvartal 2016 (NOK 2 387 millioner). Transaksjonen gjennomføres 1. september 2016 ved salg av eiendomsselskaper med markedsmessig justering for eierform.

Salget er i tråd med Norwegian Propertys strategi for aktiv forvaltning av porteføljen og synliggjøring av de underliggende verdiene i selskapets portefølje.

Norwegian Property vil i forbindelse med gjennomføring av transaksjonen vurdere tilpasninger av konsernets rentesikringsportefølje slik at den i større grad reflekterer gjeldende markedsrentenivå. Norwegian Property gjenopptok utbyttebetalinger med NOK 0,05 per aksje etter 1. kvartal 2016. I forbindelse med senere kvartalsrapporteringer i 2016 vil styret vurdere nivået på utbyttebetalingen.

Transaksjonen omfatter eiendommene Verkstedveien 1, Verkstedveien 3 og Drammensveien 134 med tilhørende parkeringshus og utearealer (ved salg av de eiendomseiende selskapene). Transaksjonen omfatter ikke ansatte.

Nøkkeltall for eiendomsportefølje:

Eiendom                             Verkstedveien 1       Drammensvn. 134         Verkstedveien 3             TOTAL

Brutto areal (kvm)                            31 691                          20 931                            8 387           61 009

   Hvorav kontor (kvm)                      26 399                           9 879                            6 782            43 061

Runrate leieinntekt (mnok, Q1)           71,4                               17,3                               38,0           126,7

Øvrige detaljer for eiendommene per 31.03.2016 fremgår av kvartalspresentasjon for 1. kvartal 2016. Run rate ved closing er NOK 128,6 millioner.

Historiske finansielle nøkkeltall for porteføljen (reflekterer at Verkstedveien 1 var utviklingsprosjekt frem til første halvår 2015):

NOK millioner                                 2013                         2014                           2015                 Q1-2016 

Brutto leieinntekter                          56,3                           50,3                            83,5                     29,5

Direkte eiendomskostnader             -7,9                           -4,6                             -7,0                       -1,8

Netto leieinntekt                              48,4                           45,7                            76,4                      27,7

Eiendomsverdi, periodeslutt       1 498,9                      2 024,9                       2 358,1                 2 386,7

Norwegian Propertys netto gjeldsgrad (LTV) vil etter salget proforma utgjøre 49,7% per 31.03.2016 (tidligere rapportert 57,2% på samme tidspunkt før effekter av salget).

Pangea Property Partners har vært rådgiver for Norwegian Property ved salget. Gjennomføring av transaksjonen er betinget av godkjennelse av konkurransetilsynet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Norwegian Property ASA

Svein Hov Skjelle, Administrerende direktør

Telefon: +47 930 55 566

Email: shs@npro.no 

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 37 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 16,4 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner