NPRO - SALG AV HOVFARET 11, OSLO

Norwegian Property ASA har inngått avtale om salg av Hovfaret 11 i Oslo til Ragde Eiendom AS. Overtakelse er avtalt til mars 2019 ved utløp av leiekontrakten til leietaker Evry ASA, og Norwegian Property beholder leieinntektene og driftsansvaret for eiendommen frem til dette. Transaksjonen har samme struktur som ved salget av naboeiendommen Nedre Skøyen vei 24-26 til Veidekke Eiendom AS, som ble inngått i september 2015.

Brutto eiendomsverdi er avtalt til NOK 79 millioner, hvorav NOK 5 millioner som forskudd forfaller til betaling i mars 2016. Årlige leieinntekter (2016) for eiendommen er NOK 13,2 millioner. Samlet nominell verdi av leieinntektene (før årlig justering for KPI), som Norwegian Property vil motta i tillegg til eiendomsverdien frem til mars 2019, er ca NOK 41 millioner. Hensyntatt verdien av estimert netto kontantstrøm frem til mars 2019, er nåverdien av salgsprovenyet vurdert å være marginalt høyere enn gjeldende verdivurdering av eiendommen.

«Tilsvarende som for Nedre Skøyen vei 24-26 har også Hovfaret 11 en god beliggenhet i tilknytning til etablerte boligområder på Skøyen. Dagens bygningsmasse har sin opprinnelse tilbake til 1960-tallet, og eiendommen fremstår som umoderne i forhold til dagens krav fra nye kontorleietakere. Vi har bearbeidet ulike løsninger for bruk av eiendommen når nåværende leiekontrakt utløper i 2019. Konvertering av eiendommen til primært bolig, eventuelt næring, synes i dagens marked å gi mest verdi. Vi er derfor svært fornøyd med å finne en løsning med Ragde Eiendom», sier Svein Hov Skjelle, administrerende direktør i Norwegian Property.

Salget er i tråd med Norwegian Propertys strategi for aktiv forvaltning av porteføljen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, administrerende direktør, Norwegian Property, telefon +47 930 55 566

www.norwegianproperty.no (http://www.norwegianproperty.no/)

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 37 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 16,3 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner