NPRO - SALG AV NEDRE SKØYEN VEI 24-26, OSLO

Norwegian Property ASA har inngått avtale om salg av Nedre Skøyen Vei 24-26 i Oslo til Veidekke Eiendom AS. Overtakelse er avtalt til mars 2019 ved utløp av leiekontrakten til leietaker Evry ASA, og Norwegian Property beholder leieinntektene og driftsansvaret for eiendommen frem til dette.

Brutto eiendomsverdi er avtalt til NOK 799 millioner, hvorav NOK 50 millioner som forskudd forfaller til betaling i september 2015. Årlige leieinntekter (2015) for eiendommen er NOK 79,3 millioner. Samlet nominell verdi av leieinntektene (før årlig justering for KPI), som Norwegian Property vil motta i tillegg til eiendomsverdien frem til mars 2019, er ca NOK 276 millioner. Hensyntatt verdien av estimert netto kontantstrøm frem til mars 2019, er nåverdien av salgsprovenyet vurdert å være ca NOK 35 millioner over gjeldende verdivurdering av eiendommen.

Nedre Skøyen Vei 24-26 har gjennom en årrekke vært Evrys (tidligere EDB Ergo Group og Fellesdata) hovedkontor i Oslo, og er i sin helhet fullt utleid til Evry ASA ut februar 2019. Evry benytter i dag bare en mindre andel av eiendommen, og fremleier større arealer. Eiendommen har et samlet brutto areal på ca 36.000 kvm fordelt på arealer til kontor, lager, datahall og parkering.

«Nedre Skøyen Vei 24-26 har en god beliggenhet i tilknytning til etablerte boligområder på Skøyen. Dagens bygningsmasse er i stor grad bygget tidlig på 80-tallet og tilpasset Evrys bruk med blant annet store datahaller. Vi har bearbeidet ulike løsninger for bruk av eiendommen når dagens leiekontrakter utløper i 2019. Konvertering av eiendommen til bolig, eventuelt i kombinasjon med noe næring, synes i dagens marked å gi mest verdi. Vi er derfor svært fornøyd med å finne en løsning med Veidekke», sier Svein Hov Skjelle, administrerende direktør i Norwegian Property.

Salget er i tråd med Norwegian Propertys strategi for aktiv forvaltning av porteføljen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, administrerende direktør, Norwegian Property, telefon +47 930 55 566

www.norwegianproperty.no (http://www.norwegianproperty.no/)

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 39 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 16,5 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner