NPRO - Selger Drammensveien 144 og Park Inn hotell

Norwegian Property ASA (OSE:NPRO, NPRO.OL) har inngått avtale om salg av Drammensveien 144 i Oslo. Brutto eiendomsverdi er NOK 324 millioner, som er ca NOK 17 mill høyere enn gjeldende verdivurdering. Kjøper er Arivest AS, et selskap eiet av Havila Ariel gruppen. Den eksisterende eksterne finansieringen videreføres til ny eier på reforhandlede vilkår. Salget er i tråd med Norwegian Propertys strategi for aktiv forvaltning av porteføljen.
  
Transaksjonen beregnes gjennomført i begynnelsen av mars 2009.
 
Videre har Norwegian Propertys datterselskap Norgani Hotels AS inngått avtale om salg av eiendommen Park Inn - (Tollbugata 28) i Oslo til Kristiania Eiendomsforvaltning AS. Eiendommen er under bygging og ville ha blitt ferdigstilt og overtatt av Norgani Hotels AS innen 2010. Brutto eiendomsverdi er NOK 154 milllioner, som tilsvarer gjeldende verdivurdering. 
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
Dag Fladby, Investeringsdirektør, Norwegian Property ASA, +47 9089 1935
Sigmund Sletvold, Direktør transaksjoner, Norwegian Property ASA, +47 9774 3143

Abonner