NPRO - Selger ikke-strategisk eiendom

Norwegian Property har inngått avtale om salg av Økernveien 9 på Tøyen. Brutto eiendomsverdi er NOK 215 millioner. Kjøper er DTZ Realkapital Corporate Finance AS som skal syndikere eiendommen til et konsortium av investorer. Kjøper har tatt forbehold om tilfredsstillende finansiering. Salget er i tråd med Norwegian Propertys strategi for aktiv forvaltning av porteføljen og salg av ikke-strategiske eiendommer. Eiendomsverdien er i samsvar med gjeldende verdivurdering, og salget frigjør ca NOK 37 millioner i likviditet.
  
Transaksjonen planlegges gjennomført i slutten av mai 2008.
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
Dag Fladby, Investeringsdirektør, +47 9089 1935
 

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner