NPRO - Selger ikke-strategisk eiendom

Norwegian Property har inngått avtale om salg av Magnus Poulssonsvei 7 på Lysaker. Brutto eiendomsverdi er NOK 124,85 millioner. Kjøper er et konsortium ledet av Pareto Private Equity. Salget er i tråd med Norwegian Propertys strategi for aktiv forvaltning av porteføljen og salg av ikke-strategiske eiendommer. Eiendomsverdien er i samsvar med verdivurdering per 31. mars 2008, og frigjør ca NOK 22 millioner i likviditet.
  
Transaksjonen vil bli gjennomført 30. april 2008.
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
Dag Fladby, Investeringsdirektør, +47 9089 1935

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner