NPRO - Selger Oksenøyveien 3

Norwegian Property ASA har inngått avtale om salg av Oksenøyveien 3 på Fornebu i Bærum. Brutto eiendomsverdi er NOK 175 millioner, som tilsvarer gjeldende verdivurdering etter at eiendommens areal har blitt målt opp og reklassifisert ihht gjeldende markedsstandarder. Kjøper er HBK Invest AS. Salget er i tråd med Norwegian Propertys strategi for aktiv forvaltning av porteføljen.

 

Transaksjonen beregnes gjennomført i løpet av mars 2010.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 

Svein Hov Skjelle, CFO, telefon +47 930 555 66

Sigmund Sletvold, Direktør Transaksjoner, telefon +47 977 43 143

 

www.norwegianproperty.no

www.npro.no

 

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner