NPRO: 2Q 2018 - ORDINÆR FORTJENESTE NOK 0,06 PER AKSJE, UTBYTTE NOK 0,07 PER AKSJE

Resultatet før skatt var NOK 57,0 millioner (NOK 325,7 millioner) for kvartalet, og NOK 198,6 millioner (NOK 612,9 millioner) for første halvår 2018. Etter beregnet skattekostnad på NOK 24,3 millioner ble periodens overskudd NOK 32,7 millioner. Dette medførte et ordinært resultat per aksje (EPS) i andre kvartal på NOK 0,06. Bokført verdi av egenkapitalen var på NOK 14,05 per aksje per 30. juni 2018, tilnærmet uendret fra NOK 14,06 per aksje ved utgangen av første kvartal 2018 (EPRA NAV: NOK 15,47 og EPRA NNNAV: 14,70 ved utgangen av andre kvartal 2018).

Styret har vedtatt et utbytte på NOK 0,07 per aksje som utbetales til selskapets aksjonærer den 13. august 2018 (ex. dato er 7. august 2018).

Link til webcast: http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=92013407

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Haavard Rønning, CFO
tlf. +47 400 200 19
E-mail: hr@npro.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,4 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA