NPRO: 3Q 2018 - ORDINÆR FORTJENESTE NOK 0,23 PER AKSJE, UTBYTTE NOK 0,07 PER AKSJE

Report this content

Resultat før skatt var NOK 195,4 millioner (NOK 417,6 millioner). Etter beregnet skattekostnad på NOK 68,0 millioner ble periodens overskudd NOK 127,4 millioner. Dette medførte et ordinært resultat per aksje (EPS) i tredje kvartal på NOK 0,23. Bokført verdi av egenkapitalen var NOK 14,22 per aksje den 30. september 2018, opp fra NOK 14,05 per aksje ved utgangen av andre kvartal.

Link til webcast: http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=97451366

Styret har vedtatt et utbytte på NOK 0,07 per aksje som utbetales til selskapets aksjonærer den 7. november 2018 (ex. dato er 29. oktober 2018).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Haavard Rønning, CFO
tlf. +47 400 200 19
E-mail: hr@npro.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,6 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no