NPRO: 3Q 2019 – Kjøp av eiendommer, effektiv drift og refinansieringer

Report this content

Norwegian Property har igjen opplevd et kvartal med god aktivitet og god etterspørsel i leiemarkedet for kontor i Oslo. Selskapet har signert kontrakter for NOK 33 millioner i løpet av kvartalet. Kostnadsbasen faller videre og reflekterer den høye operasjonelle aktiviteten og den stadig synkende ledigheten i porteføljen.

Porteføljen av eiendommer i kjerneområdene Aker Brygge og Nydalen er utvidet i tredje kvartal ved kjøp av ytterligere næringsseksjoner i eiendommen Stranden på Aker Brygge. I tillegg har NPRO kjøpt eiendommene Gjerdrums vei 3 og Gjerdrums vei 5 i Nydalen. Disse eiendommene er lokalisert i tilknytning til konsernets eksisterende eiendomsmasse, og vil inngå i NPRO sin prosjektportefølje for videreutvikling. Brutto eiendomsverdi for kjøpene i tredje kvartal utgjør totalt NOK 125 millioner, og er i tråd med Norwegian Propertys strategi om å fokusere selskapets kapital til områder hvor det er synergier med øvrig portefølje.

Selskapet har i løpet av tredje kvartal signert to nye låneavtaler til gode betingelser. Trekkfasilitetene er utvidet med en ny trekkfasilitet på NOK 1 mrd. I tillegg er obligasjonslån på 350 millioner refinansiert med et nytt lån på 505 millioner med pant i Bryggegata 7-9 og Støperiet på Aker Brygge. Lånene ble utbetalt i begynnelsen av oktober, og de vil bidra til økt løpetid på selskapets finansiering.

Resultat før skatt var NOK 243,7 millioner (NOK 195,4 millioner), og periodens overskudd ble NOK 201,0 millioner. Dette medførte et ordinært resultat per aksje (EPS) i tredje kvartal på NOK 0,38. Bokført verdi av egenkapitalen var NOK 15,94 per aksje den 30. september 2019, opp fra NOK 15,62 ved utgangen av andre kvartal. Styret har vedtatt et utbytte på NOK 0,07 per aksje som utbetales til selskapets aksjonærer den 14. november 2019 (ex. dato er 28. oktober 2019).

Link til webcast: https://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=98161583

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bent Oustad, CEO, tlf: +47 4801 6082, e-mail: bo@npro.no
Haavard Rønning, CFO, tlf. +47 400 200 19, e-mail: hr@npro.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no