NPRO: 3Q 2021 – Høy aktivitet i utleiemarkedet

Report this content

Resultat etter skatt for tredje kvartal var 326,1 millioner kroner etter positive verdijusteringer for investeringseiendommer på NOK 326,6 millioner. Dette resulterte i en inntjening per aksje (EPS) for andre kvartal på 0,51 kroner. Bokført verdi av egenkapital per aksje 30. september 2021 var 18,53 kroner.

Leieinntektene utgjorde 229,4 millioner kroner for tredje kvartal, opp fra 175,8 millioner kroner i tilsvarende periode i 2020.

Styret har vedtatt å utbetale NOK 0,125 per aksje i utbytte for Q3-2021.

Selskapet var aktivt i det norske obligasjonsmarkedet i tredje kvartal, og gjorde nye utstedelser på 1 047 millioner kroner, samt kjøpte tilbake utestående obligasjoner for 411 millioner kroner.

Administrerende direktør Bent Oustad sier om kvartalet; «Som jeg informerte om på forrige kvartalspresentasjon, så vi allerede da spor av det som har blitt et tredje kvartal med høy aktivitet i utleiemarkedet. I CBD har teamet vårt leid ut de ledige kontorlokalene på Aker Brygge og det siste retail-arealet i Lille Grensen 7. I Nydalen er det signert leiekontrakter på et betydelig areal i Sandakerveien 140. Oppsummert opplever vi meget god etterspørsel etter lokaler i alle våre kjerneområder. I løpet av kvartalet har aksjen vår også blitt avnotert Euronext Oslo Børs. De fleste av våre obligasjonslån er derimot fortsatt børsnotert. Norwegian Property ASA vil derfor fortsette med kvartalsvis rapportering for å gi ulike interessenter innsikt i utviklingen i selskapet.».

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bent Oustad, CEO, tlf: +47 4801 6082, e-mail: bo@npro.no

Haavard Rønning, CFO, tlf. +47 400 200 19, e-mail: hr@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert eiendomsselskap med næringseiendommer lokalisert hovedsakelig i Oslo-området. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

www.npro.no