NPRO: 4Q 2017 - ORDINÆR FORTJENESTE NOK 0,48 PER AKSJE, UTBYTTE NOK 0,07 PER AKSJE

Resultat etter skatt for fjerde kvartal 2017 var NOK 261,9 millioner (NOK 180,2 millioner i samme kvartal i 2016), tilsvarende ordinær fortjeneste per aksje (EPS) i fjerde kvartal på NOK 0,48. Bokført verdi av egenkapitalen var NOK 13,96 per aksje per 31. desember 2017, opp fra NOK 11,83 per aksje ved utgangen av 2016 (EPRA NAV var NOK 15,40 og EPRA NNNAV var NOK 14,48 ved utgangen av 2017).

Styret har vedtatt et utbytte på NOK 0,07 per aksje for fjerde kvartal 2017, som utbetales til selskapets aksjonærer per 9. februar 2018 (ex. dato er 12. februar 2018). Selskapet har et mål om å dele ut et utbytte på mellom 30 til 50 prosent av utbyttegrunnlaget; ordinært resultat etter betalbar skatt, før verdiendringer. Utbyttet på NOK 0,07 per aksje for fjerde kvartal utgjør 48 prosent av utbyttegrunnlaget. For foregående kvartaler i 2017 er det utbetalt samlet NOK 0,22 per aksje i utbytte, og totalt utbytte for alle kvartaler i 2017 på NOK 0,29 per aksje utgjør 50 prosent av utbyttegrunnlaget.

Link til webcast: http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=77776455

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bent Oustad, CEO
Telefon: +47 48 01 60 82
Email: bo@npro.no 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,4 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no