NPRO: 4Q 2019 – Strategiske kjøp og salg øker kvartalets resultater

Report this content

Norwegian Property har i løpet av fjerde kvartal kjøpt eiendommen Lille Grensen 7 i Oslo sentrum, med beliggenhet like ved Stortinget. Brutto eiendomsverdi utgjorde NOK 710 millioner. Oppgjøret for salget av eiendommene på Gardermoen fant sted som planlagt i desember, det samme gjorde salget av resterende 50% av Badehusgata 33-39 i Stavanger. Transaksjonene er i tråd med Norwegian Propertys strategi om å fokusere selskapets kapital til områder hvor vi ser synergier eller andre komparative fortrinn.

Vinslottet på Hasle åpnet i løpet av fjerde kvartal. Alle leilighetene i prosjektet er nå solgt, og 69 av de 223 leilighetene ble overlevert til sluttbruker i løpet av fjerde kvartal. Salget av leilighetene bidro med NOK 383 millioner i inntekter og NOK 25 millioner i resultat før skatt i kvartalet.

Selskapet har i løpet av fjerde kvartal signert låneavtale for et nytt obligasjonslån på NOK 460 millioner for å delfinansiere kjøpet av Lille Grensen 7. Lånet ble utbetalt i januar 2020 og løper til desember 2024.

Gjennom årets transaksjoner har selskapet fortsatt sitt fokus på å skape en fremtidsrettet og effektiv driftsorganisasjon. Kostnadsbasen er vesentlig redusert fra 2018 til 2019, til tross for den høye operasjonelle aktiviteten og de nye strategiske kjøpene.

Resultat før skatt var NOK 485,1 millioner (NOK 183,4 millioner). Etter avsetning for utsatt skatt med NOK 88,9 millioner ble periodens overskudd NOK 396,1 millioner. Dette medførte et ordinært resultat per aksje (EPS) i fjerde kvartal på NOK 0,74. Bokført verdi av egenkapitalen var NOK 16,68 per aksje den 31. desember 2019, opp fra NOK 15,94 ved utgangen av tredje kvartal.

Link til webcast:  https://channel.royalcast.com/webcast/hegnarmedia/20200207_1/ 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bent Oustad, CEO, tlf: +47 4801 6082, e-mail: bo@npro.no
Haavard Rønning, CFO, tlf. +47 400 200 19, e-mail: hr@npro.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no