NPRO: 4Q 2020 – ØKTE LEIEINNTEKTER OG VESENTLIG VERDIJUSTERING I KVARTALET

Report this content

Norwegian Property presenterer resultatene for Q4-2020 den 5. februar kl 08:30. Grunnet smittevern blir det kun mulig å følge presentasjonen på webcast: https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20210205_3/

Resultat etter skatt for fjerde kvartal ble NOK 1 604,8 millioner inkludert positive verdiendringer for investeringseiendommer og rentederivater. Det gir et fjerde kvartals resultat per aksje (EPS) på 2,59 kroner. Tilsvarende ble resultat etter skatt for hele året 1 676 millioner og EPS for hele året var 3,13.

Bokført verdi av egenkapital per aksje 31. desember 2020 var 17,96 kroner.

Styret har vedtatt å utbetale NOK 0,10 per aksje i utbytte for 2020.

Norwegian Property overtok eiendommen Snarøyveien 30 fra Telenor Real Estate den 1. desember 2020. Fornebu er nå et av konsernets tre geografiske satsingsområder, der Oslo CBD og Nydalen utgjør de to andre.

Forusbeen 35 i Stavanger er ferdig omregulert til bolig- og næringseiendom, og utviklingsprosjektet blir et joint venture mellom NPRO og Base Bolig. Salg av leiligheter vil etter planen starte i 2021.

Norwegian Property har gjennomført flere transaksjoner i kapitalmarkedet i løpet av kvartalet, og selskapet opplever å ha god tilgang på kapital.

  • Selskapet gjennomførte en rettet emisjon på NOK 557 millioner i forbindelse med kjøpet av Snarøyveien 30 og en reparasjonsemisjon på NOK 28 millioner.
  • Obligasjonslån på NOK 500 millioner med pant i Terminalbygget på Aker Brygge ble utstedt i kvartalet. Det ble videre utstedt to obligasjonslån på til sammen NOK 1 250 millioner med pant i Verkstedhallene på Aker Brygge. Det er også etablert en ny trekkfasilitet på NOK 600 millioner med pant samme bygg.
  • I forbindelse med kjøpet av Snarøyveien 30 på Fornebu ble det utstedt et 10 års bilateralt obligasjonslån på NOK 3 542 millioner med pant i bygget.

Covid-19 fortsetter å prege samfunnet og verden rundt oss. Blant NPROs leietakere er det særlig leietakere og aktivitet på bygulvet som har fått merke nedstengingen. Som følge av redusert omsetning er leieinntektene redusert med ca NOK 10 millioner for inntektsåret 2020.

 «Vi har hatt et travelt og innholdsrikt kvartal med høy aktivitet på finansieringssiden. Dessverre har aktiviteten på bygulvet vært begrenset i førjulstiden som følge av landets smittesituasjon og pålegg og anbefalinger fra myndighetene. Integrering av Snarøyveien 30 i vår forvaltningsorganisasjon har hatt høyt fokus i kvartalet, og resultatet viser seg allerede i konsernets resultater for fjerde kvartal. I tillegg har vi, som noen av våre konkurrenter tidligere har rapportert om, også opplevd til dels betydelig økte takster for våre sentrale kontoreiendommer og Nordr-investeringen», sier adm.dir. Bent Oustad

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bent Oustad, CEO, tlf: +47 4801 6082, e-mail: bo@npro.no

Haavard Rønning, CFO, tlf. +47 400 200 19, e-mail: hr@npro.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert eiendomsselskap med næringseiendommer lokalisert hovedsakelig i Oslo-området. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no