NPRO: 4Q 2021 – Run rate passerer 1 milliard, 70% av kontorporteføljen er miljøklassifisert og solid utvikling av selskapets EPRA NRV

Report this content

Norwegian Property presenterer resultatene for Q4-2021 den 4. februar kl 08:30. Presentasjonen holdes i kantina i 5. etasje i Kaibygg 1 på Aker Brygge, inngang fra Bryggegata 6. Det vil også være mulig å følge presentasjonen på webcast: https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20220204_1/

Resultat etter skatt for fjerde kvartal ble NOK 736,5 millioner inkludert positive verdiendringer for investeringseiendommer og rentederivater. Det gir et fjerde kvartals resultat per aksje (EPS) på NOK 1,14. Tilsvarende ble resultat etter skatt for hele året NOK 1 573,1 millioner og EPS for hele året var NOK 2,44.

Bokført verdi av egenkapital per aksje 31. desember 2021 var NOK 19,95, og EPRA NRV var NOK 25,17 per aksje.

Bent Oustad, administrerende direktør uttaler om kvartalet: «Det er gledelig å registrere at våre årlige løpende leieinntekter igjen passerer NOK 1 milliard. Sist gang dette skjedde var i 2011, og i mellomtiden har vi vært helt nede på NOK 672 millioner i Q1-2019.

Ytterligere to kontorbygg i porteføljen vår, Fondbygget og Kaibygg 1 på Aker Brygge, har blitt «BREEAM in use»-sertifisert som «Very Good». Til sammen er nå 70% av våre kontoreiendommer miljøklassifisert med karakter «Very Good» eller «Excellent». Ambisjonen vår er å klassifisere alle kontorene innen 2025.

Vi har også avholdt en arkitektkonkurranse knyttet til mulig nybygg i Gjerdrums vei 1-5, og reguleringsprosessen for disse eiendommene er igangsatt. Ambisjonen vår i 2022 er å videreforedle utnyttelsespotensialet på eksisterende eiendommer i porteføljen, og på sikt få regulert flere nye bygg som vil bidra til verdiskapning.

Vi er også godt fornøyde med den strategiske investeringen i Nordr. Salget av boliger i 2021 ble NOK 7,9 milliarder og i januar 2022 alene passerte salget NOK 1 milliard. Både selskapet og organisasjonen er rigget for videre vekst. Dette passer godt med våre ambisjoner for eierskapet».

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bent Oustad, CEO, tlf: +47 4801 6082, e-mail: bo@npro.no

Haavard Rønning, CFO, tlf. +47 400 200 19, e-mail: hr@npro.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert eiendomsselskap med næringseiendommer lokalisert hovedsakelig i Oslo-området. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

www.npro.no