NPRO: Årsregnskap for 2014 godkjent

Styret i Norwegian Property ASA har godkjent konsernets og morselskapets årsregnskap for 2014. Det er ikke foretatt endringer i forhold til det foreløpige regnskapet for 2014 offentliggjort den 12. februar 2015.

Fullstendig årsrapport vil bli offentliggjort på selskapets nettsider; www.norwegianproperty.no medio mars 2015.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, Finans- og investeringsdirektør, tlf.
+47 930 555 66, shs@npro.no

Abonner