NPRO: Årsregnskap for 2015 godkjent

Styret i Norwegian Property ASA har godkjent konsernets og morselskapets årsregnskap for 2015. Det er ikke foretatt endringer i forhold til det

foreløpige regnskapet for 2015 offentliggjort den 11. februar 2016. Fullstendig årsrapport vil bli offentliggjort på selskapets nettsider; www.norwegianproperty.no medio mars 2015.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, Adm. direktør, tlf. +47 930 555 66,

shs@npro.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 38 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 16 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner