NPRO: Årsregnskap for 2016 godkjent

Styret i Norwegian Property ASA har godkjent konsernets og morselskapets årsregnskap for 2016. Det er ikke foretatt endringer i forhold til det foreløpige regnskapet for 2016 offentliggjort den 10. februar 2017.

Fullstendig årsrapport vil bli offentliggjort på selskapets nettsider medio mars 2017;

www.norwegianproperty.no

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, Adm. direktør, tlf. +47 930 555 66, shs@npro.no 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner