NPRO: ÅRSREGNSKAPET FOR 2017 GODKJENT

Styret i Norwegian Property ASA har godkjent konsernets og morselskapets årsregnskap for 2017. Det er ikke foretatt endringer i forhold til det foreløpige regnskapet for 2017 offentliggjort den 9. februar 2018.

Fullstendig årsrapport vil bli offentliggjort på selskapets nettsider ultimo mars 2018; www.norwegianproperty.no

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bent Oustad, CEO
Telefon: +47 48 01 60 82
Email: bo@npro.no 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,4 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner