NPRO: Årsregnskapet for 2019 godkjent

Report this content

Styret i Norwegian Property ASA har godkjent konsernets og morselskapets årsregnskap for 2019. Det er ikke foretatt endringer i forhold til det foreløpige regnskapet for 2019 offentliggjort den 7. februar 2020.

Fullstendig årsrapport vil bli offentliggjort på selskapets nettsider 20. mars 2020; www.norwegianproperty.no

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Haavard Rønning, CFO
Telefon: +47 400 200 19
Email: hr@npro.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med eiendommer lokalisert hovesakelig i Oslo-området. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner