NPRO; Avholdt ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA

Det vises til innkalling til ekstraordinær generalformsamling i Norwegian Property datert 10. juni 2009. Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdt i dag fattet alle vedtak i tråd med styrets innstillinger, herunder vedtak om kapitalnedsettelse ved at aksjenes pålydende reduseres fra NOK 25,00 til NOK 0,50 og vedtak om forhøyelse av aksjekapitalen. Nedsettelsesbeløpet overføres til annen egenkapital. Som følge av dette vil kreditorvarsel perioden starte omkring 25. juni 2009 og slutte ca 25. august 2009.
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
Mari Thjømøe, CFO, tel. +47 90 777 824

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner