NPRO; Avholdt ordinær generalforsamling

Oslo, 30. april 2009: Det er i dag avholdt ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA. Alle vedtak ble fattet i tråd med styrets og valgkomiteens innstillinger, herunder to fullmakter til styret, hver på å forhøye aksjekapitalen med kr 500 millioner, eller ca 10 % av eksisterende aksjekapital, og som løper frem til 30. juni 2010.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.
 
Vedlagt er signert protokoll fra generalforsamlingen.
 

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker