NPRO: Avtale om kjøp av eiendom på Hasle

Norwegian Property har inngått avtale om kjøp av Vinslottet (Vinmonopolets gamle anlegg på Hasle). Selgere er Profier AS og Hasle Utvikling AS som er eid av Höegh Eiendom AS. Etter pågående oppgradering får eiendommen et næringsareal med servering, service og handel på 8 810 m2 BTA i 1. etg. og 47 p-plasser i underetasjen. I etasjene over bygges 223 leiligheter, hvorav de fleste er solgt.

NPRO overtar alle aksjene i Hasle Linje Bygg 01 AS, inkludert 100% av aksjene i Hasle Linje Bygg 01 Næring AS. Transaksjonen er strukturert som en forward transaksjon. Kjøpesum for aksjene er totalt MNOK 222. Den er basert på en avtalt verdi for næringsarealene etter ferdigstillelse på MNOK 308,5, og salgspris for de 223 leilighetene på ca MNOK 1 230. Overtakelse er planlagt til den 21. desember 2018.

Forventet ferdigstillelse av næringslokalet er Q4-2019, leilighetene vil bli ferdigstilt i Q4-2019 og Q2-2020. Eiendommen har en sentral plassering på Hasle med nærhet til leiligheter, kontorer og hotell, i tillegg til at den ligger i kort avstand fra t-banen.

Administrerende direktør, Bent Oustad, sier i en kommentar:

«Kjøpet er i tråd med NPROs ambisjoner om å resirkulere kapitalen som ble frigjort gjennom salgene i Stavanger til å vokse i våre kjerneområder. Vi anser at vi har god kompetanse på kombinasjonsbygg med bolig-, næring og handel, etter flere års erfaring på Aker Brygge. Denne kunnskapen ser vi en god mulighet til å utnytte videre på Hasle. Vi vurderer også hele området på Hasle som interessant med mange nye kontorbygg, hoteller og boliger. I tillegg liker vi dette bygget, dets infrastruktur og arkitektur spesielt godt.»  

Kristen Rikter-Svendsen i Profier AS, kommenterer:

«Hasle Handelshus, eller Vinslottet på Hasle, trenger en langsiktig eier som har forståelse for å eie et historisk bygg med bolig og handelsaktivitet under samme tak. NPRO er dermed en perfekt aktør som nå kan ta eierskap til bygget mens det er under utvikling.»

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Norwegian Property ASA
Bent Oustad, administrerende direktør
telefon +47 480 16 082
Email: bo@npro.no 

Eller

Haavard Rønning, CFO
Telefon +47 400 200 19
E-mail: hr@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner