NPRO: Avtale om salg av Stavanger-eiendom

Report this content

Badehusgata 33-39 Holding AS, eier av eiendommen Badehusgata 33-39 i Stavanger, er i dag solgt til et prosjektselskap opprettet av Malling & Co Project Finance AS. NPRO eide 50% i selskapet sammen med Camar Eiendom AS (35%) og Agera Eiendomspartner AS (15%). Brutto eiendomsverdi er avtalt til NOK 430 mill.

Administrerende direktør, Bent Oustad, sier i en kommentar: «Salget er i tråd med Norwegian Propertys strategi om å fokusere selskapets kapital til områder hvor vi har synergier, egen bemanning eller ser andre komparative fortrinn i forhold til våre konkurrenter. Ved å gjennomføre denne transaksjonen rendyrker vi selskapet vårt ytterligere, i tråd med hva vi har kommunisert til våre eiere. Vår resterende eksponering mot Stavanger-regionen vil være gjennom et JV i Forusbeen sammen med Base Gruppen».

Nøkkeltall for eiendommene per 30. september 2019 er inkludert i Norwegian Propertys kvartalspresentasjon for 3. kvartal 2019. Bokført verdi 30. september var 305,7 MNOK.  I 4. kvartal er det i tillegg foretatt diverse investeringer i eiendommen for å klargjøre bygget for nylig inngåtte leiekontrakter. Transaksjonen sluttføres i løpet av desember 2019 gjennom salg av holding-selskapet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Norwegian Property ASA
Bent Oustad, administrerende direktør
telefon +47 48016082
Email: 
bo@npro.no 

eller

Haavard Rønning, CFO
Telefon +47 400 200 19
E-mail: 
hr@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner