NPRO: Avtale om salg av Stavanger-eiendommer

Report this content

Norwegian Property har inngått avtale om salg av Forus-eiendommene Grenseveien 19 og 21, Maskinveien 32 og Svanholmen 2 til V20 Invest AS for NOK 237 mill.

Badehusgata 33-39 i Stavanger sentrum blir også solgt, men NPRO skal fortsatt eie 50% i et joint venture med kjøperne Camar Eiendom AS (35%) og Agera Eiendom AS (15%). Brutto eiendomsverdi er avtalt til NOK 280 mill.

Eiendommene var verdivurdert til NOK 513 mill ved utgangen av tredje kvartal 2018, som er den siste gjennomførte eksterne verdivurdering, hvorav Badehusgata 33-39 utgjorde NOK 280 mill. Transaksjonen sluttføres medio desember 2018 i form av salg av eiendomsselskaper.

Salget er i tråd med Norwegian Property's strategi om å fokusere selskapets kapital til områder hvor vi har synergier, egen bemanning og ser andre komparative fortrinn ifht våre konkurrenter. Ved å gjennomføre disse transaksjonene vil vi fortsatt ha en god eksponering mot Stavanger-regionen, gjennom 2 forskjellige JVs med lokale partnere, i hhv Forusbeen sammen med Base Gruppen og nå Badehusgata i Stavanger sentrum sammen med Camar Eiendom og Agera Eiendom.

Transaksjonen omfatter totalt 3 ansatte og innleide konsulenter.

Nøkkeltall for eiendommene:

Brutto areal 69 472 kvm
Løpende årlig leieinntekt (3. kvartal 2018) NOK 31 millioner

Andre nøkkeltall for eiendommene per 30. september 2018 er inkludert i Norwegian Propertys kvartalspresentasjon for 3. kvartal 2018.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Norwegian Property ASA
Bent Oustad, administrerende direktør
telefon +47 48016082
Email: bo@npro.no 

eller

Haavard Rønning, CFO
Telefon +47 400 200 19
E-mail: hr@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner