NPRO - AVTALE OM SALG AV STORTINGSGATA 6

Norwegian Property har inngått avtale om salg av Stortingsgata 6 til Deka Immobilien GmbH. Brutto eiendomsverdi er avtalt til NOK 506,5 millioner. Eiendommen var verdivurdert til NOK 489,8 millioner ved utgangen av andre kvartal 2016, som er den siste gjennomførte eksterne verdivurdering. Transaksjonen sluttføres medio oktober 2016 i form av salg av eiendomsselskap.

Salget er i tråd med Norwegian Propertys strategi for aktiv forvaltning av porteføljen og synliggjøring av de underliggende verdiene i selskapets portefølje. Transaksjonen omfatter ingen ansatte.

Nøkkeltall for eiendommen:

  • Brutto areal 6 689 kvm
  • Løpende årlig leieinntekt (2. kvartal 2016) NOK 21 millioner

Andre nøkkeltall for eiendommen per 30. juni 2016 er inkludert i Norwegian Propertys kvartalspresentasjon for 2. kvartal 2016.09.19

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Norwegian Property ASA
Svein Hov Skjelle, administrerende direktør,
telefon +47 930 55 566
Email: shs@npro.no 

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner