NPRO: Ekstraordinær generalforsamling

Oslo, 19. desember 2008.
Det er i dag avholdt ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA. Alle vedtak ble fattet i tråd med styrets og valgkomiteens innstillinger.
 
Selskapets styre består etter generalforsamlingen av:
Tormod Hermansen, styrets leder
Nils K. Selte
Harald Grimsrud
Synne Syrrist
Gry Mølleskog
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker