NPRO: Endelig avtale om salg av Middelthuns gate 17 inngått

 

Med henvisning til børsmelding datert 7. november 2011 vedrørende foreløpig avtale om salg av Middelthuns gate 17 i Oslo meldes det med dette om at samtlige forbehold er hevet og bindende kjøpekontrakt signert av partene.

Brutto eiendomsverdi er NOK 700 millioner. Kjøper er et selskap eiet 50/50 av Veidekke Eiendom og OBOS.

Overdragelse av eiendommen vil finne sted medio mars 2012. Leieinntekter på eiendommen tilfaller kjøper fra og med ultimo januar 2012.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, finans- og investeringsdirektør, tlf +47 930 55 566, shs@npro.no
Elise Heidenreich-Andersen, direktør investor relations, tel. +47 951 41 147, eha@npro.no

 

 

 

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 47 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,6 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner