NPRO: Endelig resultat for tilbudet om tilbakekjøp av egne aksjer

Det vises til børsmelding fra Norwegian Property ASA ("Selskapet") 3. juni 2019 om de foreløpige resultatene for tilbudet om tilbakekjøp av aksjer ("Tilbudet"). Selskapet informerer om at de har fått gyldige aksepter for 57 862 854 aksjer til pris 11,75 kr per aksje og at Selskapet har kjøpt 54 800 000 aksjer til nevnte kurs per aksje.

Selskapet har besluttet at alle aksjonærer som har akseptert Tilbudet vil kunne selge minst 10 000 aksjer i Tilbudet (eller opptil det antall aksjer som det er inngitt aksepter for dersom dette er et lavere antall enn 10 000 aksjer), mens de resterende aksjene vil bli allokert på pro rata basis med utgangspunkt i det antall aksjer som aksjonæren har inngitt aksepter for.

Endelig tildeling vil være tilgjengelig i VPS i løpet av kvelden 4. juni 2019. Endelig tildeling kan innhentes ved å kontakte DNB Markets på +47 23 26 81 01 fra klokken 08:30 den 5. juni 2019. Handelsdato vil være 4. juni 2019 og oppgjørsdato vil være omtrent 7. juni 2019.

Etter tildeling vil Selskapet eie 54 821 236 egne aksjer.

DNB Markets er engasjert som finansiell rådgiver og mottaker for tilbakekjøp av aksjer.

For ytterligere spørsmål kontakt:

Haavard Rønning, CFO Tel: +47 400 20 019.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner