NPRO: ENDRING I FINANSIELL KALENDER FOR 2016: NY DATO FOR Q4 2015 PRESENTASJON

Norwegian Property ASA fremskynder fremleggelsen av resultatene for fjerde kvartal 2015 (og helår 2015) med en dag.

Ny dato for resultater for fjerde kvartal og hele året 2015: Torsdag 11. februar 2016 kl. 08.30.

Sted: Høyres Hus, Stortingsgata 20, Oslo.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 38 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 16 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner