NPRO: Endringer i styret i Norwegian Property ASA

Report this content

Kjell Sagstad har meddelt styreleder i Norwegian Property ASA (NPRO) at han ønsker å fratre som styremedlem i selskapet. 

Sagstad er Senior Director og investeringsdirektør i NIAM og leder for selskapets norske virksomhet. Etter at NIAM solgte alle sine aksjer i NPRO har Kjell Sagstad valgt å trekke seg fra styret fra september 2019. Sagstad har vært styremedlem i NPRO siden april 2016. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 
Merete Haugli, styreleder, tlf. +47 99 60 7000

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner