NPRO: ETABLERER 3 ÅRS OBLIGASJONSLÅN

Report this content

Norwegian Property ASA har utstedt totalt NOK 500 millioner i form av et nytt sikret obligasjonslån med 3 års løpetid i det norske obligasjonsmarkedet.

Lånet løper med en rente på 3 måneders NIBOR + 1,30% p.a. Lånet er sikret med 1. prioritets pant i eiendommene Drammensveien 134 bygg 5 og bygg 6 innenfor 65 prosent belåningsgrad.

Obligasjonslånet planlegges utbetalt 16. september 2013. Formålet er refinansiering av eksisterende banklån for de to eiendommene, og bidrar til at Norwegian Property igjen er representert i obligasjonsmarkedet.

Lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.

Danske Bank Markets og DnB Markets har tilrettelagt obligasjonslånet.

For ytterligere informasjon kontakt:

Norwegian Property ASA, finans- og investeringsdirektør Svein Hov Skjelle, mobil 930 55 566

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 42 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,5 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner