NPRO: ETABLERER 4 ÅRS OBLIGASJONSLÅN

Norwegian Property ASA har utstedt totalt NOK 455 millioner i form av to nye sikrede obligasjonslån med litt i overkant av 4 års løpetid i det norske obligasjonsmarkedet.

Lånene utstedes i form av en fast og en flytende transje, henholdsvis NOK 205 millioner med 3,7 % fast rente og NOK 250 millioner med rente 3 måneders NIBOR + 1,50 % p.a. Lånene er sikret med pant i eiendommen Gullhaugveien 9-13 innenfor 65 prosent belåningsgrad.

Obligasjonslånene planlegges utbetalt 27. november 2013 og forfaller i sin helhet 5. januar 2018. Formålet er refinansiering av eksisterende banklån på eiendommen og de bidrar også til ytterligere diversifisering av selskapets finansieringskilder.

Lånene vil bli søkt notert på Oslo Børs.

Nordea Markets og SEB har tilrettelagt obligasjonslånene.

For ytterligere informasjon kontakt:

Norwegian Property ASA,
finans- og investeringsdirektør Svein Hov Skjelle,
mobil 930 55 566
email: shs@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 42 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,5 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner