NPRO: ETABLERER 5 ÅRS OBLIGASJONSLÅN

Norwegian Property ASA har utstedt totalt NOK 350 millioner i form av et nytt sikret obligasjonslån med 5 års løpetid i det norske obligasjonsmarkedet.

Lånet løper med en rente på 3 måneders NIBOR + 1,30% p.a. Lånet er sikret med 1. prioritets pant i eiendommen Lysaker Torg 35 innenfor 68 prosent belåningsgrad.

Obligasjonslånet planlegges utbetalt 24. april 2014. Lånet benyttes til refinansiering av eksisterende lånefasilitet til gunstige betingelser, og låneopptaket bidrar til ytterligere differensiering av konsernets finansiering.

Lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.

Nordea Markets og SEB har tilrettelagt obligasjonslånet.

For ytterligere informasjon kontakt:

Norwegian Property ASA

Svein Hov Skjelle, CFO

Telefon: +47 930 55 566

Email: shs@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 41 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,5 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner