NPRO: ETABLERER 5 ÅRS OBLIGASJONSLÅN

Norwegian Property ASA har utstedt totalt NOK 350 millioner i form av et nytt sikret obligasjonslån med 5 års løpetid i det norske obligasjonsmarkedet.

Lånet løper med en rente på 3 måneders NIBOR + 0,98% p.a. Lånet er sikret med 1. prioritets pant i eiendommene Bryggegata 7-9 og Holmensgate 1 (Støperiet) innenfor 66 prosent belåningsgrad.

Obligasjonslånet planlegges utbetalt 2. oktober 2014. Lånet benyttes til refinansiering av eksisterende lånefasilitet, og låneopptaket bidrar til ytterligere differensiering av konsernets finansiering til gunstige betingelser.

Lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.

Nordea Markets, Nordea Bank Norge ASA og SEB har tilrettelagt obligasjonslånet.

For ytterligere informasjon kontakt:

Norwegian Property ASA, finans- og investeringsdirektør Svein Hov Skjelle, mobil 930 55 566

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 39 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,7 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner