NPRO: Ex. utbytte NOK 0,10 i dag

Report this content

Utsteder: Norwegian Property ASA

Ex.-dato: 04.05.2021

Utbyttebeløp: 0,10 per aksje

Annonsert valuta: Norske kroner

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert eiendomsselskap med næringseiendommer lokalisert hovedsakelig i Oslo-området. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner