NPRO: Finansiell kalender for 2014

Styret i NPRO har vedtatt følgende finansielle kalender for 2014:

Resultater for fjerde kvartal og hele året 2013: Fredag 14. februar 2014 kl 0830

Ordinær generalforsamling: Torsdag 10. april 2014 kl 1100

Resultater for første kvartal 2014: Fredag 9. mai 2014 kl 0830

Resultater for andre kvartal 2014: Fredag 11. juli 2014 kl 0830

Resultater for tredje kvartal 2014: Fredag 24. oktober 2014 kl 0830

Sted for presentasjoner og møter vil bli annonsert i forkant av hver hendelse.

Det tas forbehold om endringer i oppsatte datoer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven

§5-12.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 42 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,5 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner