NPRO: FINANSIELL KALENDER FOR 2017

Styret i NPRO har vedtatt følgende finansielle kalender for 2017:

- Resultater for fjerde kvartal og hele året 2016: Fredag 10. februar 2017 kl 0830
- Ordinær generalforsamling: Torsdag 6. april 2017 kl 1100
- Resultater for første kvartal 2017: Fredag 5. mai 2017 kl 0830
- Resultater for andre kvartal 2017: Onsdag 12. juli 2017 kl 0830
- Resultater for tredje kvartal 2017: Fredag 20. oktober 2017 kl 0830

Sted for presentasjoner og møter vil bli annonsert i forkant av hver hendelse. Det tas forbehold om endringer i oppsatte datoer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,0 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner