NPRO: Informasjon om kontantutbytte fra Norwegian Property ASA

Utbytte:                                         NOK 0,12 per aksje

Siste dato inklusive rettighet:       10. februar 2017

Ex. dato:                                       13. februar 2017

Oppgjørsdag (record date):          14. februar 2017

Utbetalingsdato :                           28. februar 2017

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, Adm. direktør, tlf. +47 930 555 66, shs@npro.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner