NPRO: Informasjon om kontantutbytte fra Norwegian Property ASA

Report this content

Utbytte:                                         NOK 0,07 per aksje

Siste dato inklusive rettighet:        5. mai 2017

Ex. dato:                                        8. mai 2017

Oppgjørsdag (record date):           9. mai 2017

Utbetalingsdato:                             31. mai 2017

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, Adm. direktør, tlf. +47 930 555 66, shs@npro.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner