NPRO: Informasjon om kontantutbytte fra Norwegian Property ASA

Utbytte:                                        NOK 0,08 per aksje

Siste dato inklusive rettighet:       20. oktober 2017

Ex. dato:                                       23. oktober 2017

Oppgjørsdag (record date):          24. oktober 2017

Utbetalingsdato :                          14. november 2017

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, Adm. direktør, tlf. +47 930 555 66, shs@npro.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner