NPRO: INFORMASJON OM KONTANTUTBYTTE FRA NORWEGIAN PROPERTY ASA

Report this content

Utbytte:                                                 NOK 0,07 per aksje

Siste dato inklusive rettighet:               9. februar 2018

Ex. dato:                                               12. februar 2018

Oppgjørsdag (record date):                 13. februar 2018

Utbetalingsdato :                                  20. februar 2018

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bent Oustad, Adm. direktør, tlf. +47 480 16 082, bo@npro.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12. 

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,4 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner